Ετοιμαζόμαστε για την ΝΕΑ μας Έκθεση
We are preparing for our ΝΕW Dog Show
Welcome to Chios Canine Society
Enjoy our website
18 - 19 Μαϊου / 18th & 19th of May 2019
Schedule is online!!!

Επόμενη Έκθεση 2019

promo

Η νέα μας έκθεση είναι το γεγονός και είναι CACIB!!
PROGRAMM & RINGS!

Learn More

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Oι Κριτές μας

promo2

Οι Κρίτες μας

Learn More

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2018

promo3

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
3 Ioυνίου...

Learn More

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

core dogfood

Κράτα το

Κράτα το